Лучшее на сайте

Зарядка • Взаємодія видів транспорту основні задачі технічного забезпечення
Опубликовал Иона, 14.01.2016, 13:37,

 • Характеристика видів транспорту

  Залізнична колія має складну будову. Основні елементи залізничної колії: верхня будова, земляне полотно, інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки, дренажні спорудження, підпірні стінки). У різних країнах прийнята різна ширина колії, що пояснюється в основному історичними причинами: на Україні та Росії — 1520 мм; у Західній Європі, Канаді, США і Японії на нових лініях — 1435 мм; в окремих штатах Південної Америки, країнах Африки, Індії — 1067 мм. Вузька колія може бути.
  РефератыТранспорт

  1.
 • Характеристика видів відмов електропневматичних контакторів електровозів

  Як, відомо, рівень надійності електрорухомого складу залежить від надійності його окремих частин: механічної, пневматичної, електроапаратури, приладів безпеки та автогальм. Зокрема на електрообладнання, згідно статистики, припадає до 50% відмов тягового рухомого складу. Найвищими на вимірник (від 5 до 33%) залишається незадовільний стан контактних з’єднань.
  РефератыТранспорт

  2.
 • Регіональний розвиток і особливості розміщення морського транспорту країн СНД

  Актуальність теми: Морський транспорт-одна із найважливіших галузей нородного господарства, яка забезпечує потреби госодарства та населення в усіх видах перевезення. Він відіграє велику роль в економічному, соціально-політичному, оборонному та культурному житті країн СНД. Україна є морською державою,яка входить до складу СНД. Має вихід до двох морів і тому через її територію проходять економічноважливі транзітні шляхи.
  Рефераты → Транспорт

  3.
 • Мережа ліній громадського пасажирського транспорту

  Організація руху транспорту на вулицях великих міст є складною задачею: необхідно виділити значну частину міської території для шляхових засобів, вузлів, стоянок та ін. Лінії позавуличного транспорту характеризуються мінімальною потребою в міських територіях. Головне ж полягає в тому, що на позавуличних лініях досягаються більш високі швидкості сполучення ніж на вуличному.
  Рефераты → Транспорт

  4.
 • Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

  Деякі дослідники схиляються пов'язати національну економічну безпеку перш за все з безпекою міжнародної економічної системи та додають в її проблематику такі питання, як нерівномірність економічного розвитку, зростання зовнішньої заборгованості, поширення голоду, циклічні коливання та інші аспекти загальної дестабілізації світової економіки. Інші фахівці вважають, що головне – це забезпечення прийнятних умов для найбільш ефективного розвитку конкретної.
  Рефераты → Транспорт

  5.
 • Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

  "Київське автотранспортне пiдприємство-13054" засноване у 1961 році. Згідно наказу регіонального вiддiлення фонду держмайна в Українi по м. Києву у 1998 роцi Київське автотранспортне пiдприємство - 13054 перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Київське автотранспортне пiдприємство-13054". Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 серпня 2002 р. Товариство було перейменоване у ВАТ "Укпромiнвест-Транс", а згiдно рiшення Загальних зборiв вiд.
  Рефераты → Транспорт

  6.
 • Організація руху видів транспорту

  Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань з дисципліни «Організація руху видів транспорту», одержання практичних навиків визначення характеристик руху видів транспорту, розробка заходів з підвищення ефективності й безпеки функціонування руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (МПТ).
  Рефераты → Транспорт

  7.
 • Внесок винахідників, інженерів і вчених в розвиток залізничного транспорту

  Шляхи сполучення були завжди і скрізь. Наземний транспорт зародився в глибокій старовині. Історія наземного транспорту, що виділив з себе новий вид — залізниця, йде углиб століть. Ця історія, як нам здається, є найцікавішим і захоплюючим оповіданням про розвиток людського суспільства, починаючи з якнайдавнішими цивілізаціями. Відомий письменник, потомствений залізничник Володимир Чивіліхин вважав, що «історія — давня реальність життя, що відбулася, а все героїчне в історії потрібно людству для майбутнього».
  Рефераты → Транспорт

  8.
 • Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

  Задоволення зростаючих потреб народного господарства в автомобільних перевезеннях потребує розширеного відтворення основних фондів. Розширене і просте відтворення основних фондів провадиться за рахунок капітальних вкладень. Витрати, які пов'язані з розширеним і простим відтворенням основних фондів, називаються капітальними вкладеннями.
  Рефераты → Транспорт

  9.
 • Взаємодія видів транспорту

  Ефективність транспортного процесу по переробці та доставці вантажів різними взаємодіючими видами транспорту залежить від технологічної взаємодії роботи цих видів транспорту. При цьому важливу роль в узгодженні роботи різних видів транспорту грає раціональне розподілення обсягів вантажів, що перевозяться, в тому числі й переключення частки обсягів вантажів з одного виду транспорту на іншій з метою кращого використання парка рухомого складу взаємодіючих видів транспорту та скорочення транспортних витрат.
  Рефераты → Транспорт

  10.

Источник: http://referats.5ds.ru/referat/transport/vzamodya_...

Комментировать [ 20 ]Просмотров [ 31 ]
Комментарии

Поиск

Популярное

Облако тегов

Опрос

Архив

Календарь

Друзья